Καλώς Ορίσατε στην EXECON

info@execonsa.com

Top
 

Αναδιάρθρωση & Αντιστροφή Αρνητικής Πορείας

Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει πάνω από 100 σύνθετα έργα αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες στην Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία και Ολλανδία.
01

Αποτύπωση

Αποτύπωση πραγματικής κατάστασης εταιρίας (Σε Κίνδυνο - Υπό πίεση – Σε κρίση)

02

Εντοπισμός

Εντοπισμός πραγματικών αιτιών αρνητικής πορείας (ανάλυση με 28 δείκτες)

03

Εκπόνηση

Εκπόνηση άμεσου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (3-μηνών, 6-μηνών, έτους, 3-ετίας)

04

Εστίαση

Εστίαση στους 4 πυλώνες ανάκαμψης : Αγορές & Πελάτες – Προϊόντα & Υπηρεσίες – Κόστος & Διαδικασίες – Ανθρώπινοι Πόροι

05

Χρήση

Χρήση 12 «Μακρο-εργαλείων» και έως 36 «μικρο-εργαλείων» ανάκαμψης

06

Εκπόνηση

Εκπόνηση προγραμμάτων μείωσης δαπανών και αύξησης αποδοτικότητας

07

Εύρεση

Εύρεση πηγών χρηματοδότησης, επενδυτών και ενδιαφερόμενων αγοραστών

08

Διαχείριση

Διαχείριση αλλαγής

09

Επικοινωνία

Διαχείριση επικοινωνίας με εργαζόμενους – διαπραγματεύσεις με Σωματεία

Execon Executive ConsultingΟι partners της EXECON ασχολούνται με την αναδιάρθρωση και ανάκαμψη μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων από το 1990. Έχουν διαχειριστεί και διαπραγματευτεί αναδιαρθρώσεις εταιριών με κύκλους εργασιών από €7εκ. έως €500 εκ. – συμπεριλαμβανομένων εισηγμένων ομίλων και πολυεθνικών εταιριών – στα πλαίσια εξαγορών, ανάκαμψης ή εξυγίανσης για λογαριασμό μετόχων, Τραπεζών και επενδυτικών κεφαλαίων (funds).