Καλώς Ορίσατε στην EXECON

info@execonsa.com

Top
 

Αντιμετώπιση Δανείων σε Καθυστέρηση

Έχουμε διαπραγματευτεί τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων αξίας άνω των 150 εκ. ευρώ.
01

Υπολογισμός πραγματικού ύψους οφειλής

Υπολογισμός πραγματικού ύψους οφειλής και ικανότητας ανταπόκρισης οφειλέτη (επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και ιδιωτών)

02

Εκπόνηση Σχεδίων Εξυγίανσης & Ρύθμισης Οφειλών

Εκπόνηση Σχεδίων Εξυγίανσης & Ρύθμισης Οφειλών στα πλαίσια όλων των σχετικών νόμων και πιο πρόσφατων εγκυκλίων και διατάξεων

03

Διαπραγματεύσεις

Διαπραγματεύσεις και επίτευξη ρυθμίσεων απευθείας με τις Τράπεζες

04

Καθοδήγηση

Καθοδήγηση αναφορικά με τις δυνατότητες του Πτωχευτικού και Προ-Πτωχευτικού δικαίου

05

Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές N.3898/10

Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές N.3898/10 του Υπουργείου Δικαιοσύνης

06

Εμπειρογνώμονες Ν.4469/17

Εμπειρογνώμονες - Σύμβουλοι του Ν.4469/17 περί Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, με εμπειρία από την αρχή της ελληνικής κρίσης στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών βιωσιμότητας και προτάσεων ρύθμισης οφειλών προς τράπεζες και φορείς του δημοσίου

07

Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές

Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές με πολλά χρόνια εμπειρίας σε δύσκολες διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα μίας εταιρίας (σωματεία, στελέχη, μέτοχοι, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εποπτικές αρχές, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

08

Πιστοποιημένοι Ελεγκτές & Ορκωτοί Λογιστές Α΄ Τάξης

Πιστοποιημένοι Ελεγκτές & Ορκωτοί Λογιστές Α΄ Τάξης με εμπειρία σε Εθνικά, Διεθνή και US GAAP λογιστικά πρότυπα

Execon Executive ConsultingΗ EXECON ασχολείται με την αναδιάρθρωση και ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση για λογαριασμό μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2008.  Έχει διαχειριστεί και διαπραγματευτεί την ρύθμιση δανείων σε καθυστέρηση συνολικής αξίας άνω των 150 εκ. ευρώ και την εξεύρεση λύσεων στα πλαίσια όλων των νόμων που υπάρχουν για την αντιμετώπιση τέτοιων οφειλών (Πτωχευτικός Κώδικας, Άρθρα 99 & 106-110 του Προ-Πτωχευτικού, «Νόμος Δένδια», «Νόμος Κατσέλη», διατάξεις «Τρίτου Μνημονίου», κλ).
Για λογαριασμό των πελατών της, βρίσκεται σε συνεχή και απευθείας επαφή με όλες τις συστημικές τράπεζες και συνεργάζεται με τις κορυφαίες δικηγορικές εταιρίες «Αγγελίδης & Συνεργάτες» στην Αθήνα και «NOMOS» στη Θεσσαλονίκη και KA-Legal στις Βρυξέλλες.