Καλώς Ορίσατε στην EXECON

info@execonsa.com

Top
 

Η Εμπειρία μας

Έχουμε εκπονήσει πάνω από 100 business plans και σχέδια εξυγίανσης εταιριών και διαχειριστεί διαπραγματεύσεις επενδύσεων συνολικής αξίας πάνω από 500 εκ. ευρώ.
01

Δημιουργία Επενδυτικών Σχεδίων

Δημιουργία Επενδυτικών Σχεδίων, παρουσίαση σε forum επενδυτών και ηγεσία διαπραγματεύσεων με επενδυτές και τράπεζες για την υλοποίηση πάνω από 50 επενδυτικών projects εντός και εκτός Ελλάδας συνολικής αξίας άνω των 200 εκ. ευρώ.

02

Περισσότερα από 100 χρόνια σωρευτικής εμπειρίας

Οι partners της EXECON διαθέτουν περισσότερο από 100 χρόνια σωρευτικής εμπειρίας σε θέσεις CEO, CFO, COO, CRO και CSO σε μερικούς από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους στον κόσμο, εισηγμένες εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις - έχοντας διαχειριστεί πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ εταιρικής και εμπορικής (brand) αξίας.

03

Σχεδιασμός και υλοποίηση πάνω από 50 σύνθετων projects αναδιάρθρωσης

Σχεδιασμός και υλοποίηση πάνω από 50 σύνθετων projects αναδιάρθρωσης σε πολλούς βιομηχανικούς και εμπορικούς κλάδους, έχοντας διαχειριστεί για λογαριασμό των μετόχων – πελατών μας πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ εταιρικής και εμπορικής (brand) αξίας.

04

Γενική Διεύθυνση επιχειρήσεων

Γενική Διεύθυνση επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών από 7 εκ. ευρώ μέχρι 500 εκ. ευρώ και με εργατικό δυναμικό από 50 έως 2.000 άτομα.

05

Αποφυγή πτώχευσης

Έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει πολλά σχέδια έκτακτης ανάγκης με στόχο τη σταθεροποίηση προβληματικών επιχειρήσεων και την αποφυγή πτώχευσης. Ενδεικτικά έργα: Αντιστρέψαμε πολυετή ζημιογόνο πορεία ελληνικής θυγατρικής γερμανικού ομίλου, αυξάνοντας τις πωλήσεις από € 7 εκ έως € 114 εκ σε μία οκταετία, δημιουργώντας κορυφαίες ομάδες πωλήσεων και διοίκησης, αποκαθιστώντας την φήμη της εταιρείας και την εμπιστοσύνη των πελατών της και καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς άνω του 60%. Διασώσαμε από πτώχευση θυγατρική 25 εκ. ευρώ γερμανικού ομίλου στην Αγγλία, αυξάνοντας τις πωλήσεις, πετυχαίνοντας συμφωνίες στήριξης με τα σωματεία και διαπραγματευόμενοι τη λήψη νέων τραπεζικών δανείων για τη διατήρηση της ρευστότητας. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε πρόγραμμα ανάκαμψης για διατήρηση ρευστότητας, εξορθολογισμό της παραγωγής, σημαντική μείωση του κόστους και λήψη € 15εκ σε νέα κεφάλαια από τις τράπεζες, πετυχαίνοντας τη διάσωση και τη συνέχιση των εμπορικών συναλλαγών για μια εισηγμένη εταιρεία. Εκπονήσαμε δομημένο σχέδιο διάσωσης για βιομηχανικό όμιλο 5 εταιριών, οδηγώντας με επιτυχία διαπραγματεύσεις με τράπεζες και μετόχους για την παροχή πρόσθετης ρευστότητας, με παράλληλη αναδιάρθρωση > € 140εκ συνολικού δανεισμού.

06

Αντιστροφή αρνητικής πορείας και ανάκαμψη

Αντιστροφή αρνητικής πορείας και ανάκαμψη γερμανικής εταιρίας 100 εκ. ευρώ θυγατρικής Αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου με αύξηση πωλήσεων κατά 35% και συγχώνευση εργοστασίων αξίας € 22 εκ. εντός τριών ετών.

07

Σχεδιασμός συμφωνίας για εξαγορά μεριδίου εισηγμένης

Σχεδιασμός συμφωνίας για εξαγορά μεριδίου ελληνικής εισηγμένης με επένδυση 20 εκ. ευρώ από Αμερικανικό Venture Capital και χειρισμός διαπραγματεύσεων με επενδυτές, σωματεία, μετόχους και τράπεζες.

08

Διάσωση από πτώχευση αγγλικής εταιρίας

Διάσωση από πτώχευση αγγλικής εταιρίας 25 εκ. ευρώ θυγατρικής γερμανικού πολυεθνικού ομίλου, με αύξηση πωλήσεων, διαπραγματεύσεις με σωματεία και λήψης νέου τραπεζικού δανεισμού για τη διατήρηση της ρευστότητας.

09

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών μείωσης κόστους

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε Προγράμματα Μείωσης Κόστους με επιμέρους ενέργειες σε πολλές εταιρίες συμπεριλαμβανομένης εισαγωγικής εταιρείας αυτοκινήτων μεγέθους 4 δισ. ευρώ σε χώρα της Ευρώπης. Σε όλα τα έργα, σχεδιάσαμε επίσης την εσωτερική επικοινωνιακή στρατηγική για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποδοχή των μέτρων.

10

Αναδιάρθρωση δικτύου πωλήσεων και αναπροσαρμογή στρατηγικής marketing

Αναδιάρθρωση δικτύου πωλήσεων και αναπροσαρμογή στρατηγικής marketing για γερμανική θυγατρική στην Ιταλία με πωλήσεις B2B πάνω από 300 εκ. ευρώ. και διατήρηση ηγετικού μεριδίου αγοράς> 40%.

11

Μείωση κατά 15 εκ. ευρώ (20%) του κόστους παραγωγής

Μείωση κατά 15 εκ. ευρώ (20%) του κόστους παραγωγής με ενοποίηση εργοστασίων για ελληνικό όμιλο 90 εκ. ευρώ με παράλληλη υλοποίηση > 50 διαφορετικών projects βελτίωσης κερδοφορίας.

12

Διαχείριση Σωματείων

Δημιουργία διαπραγματευτικής στρατηγικής και διαχείριση διαπραγματεύσεων με εργατικά σωματεία για πολλές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

13

Επικεφαλής διαπραγματεύσεων με τραπεζικά ιδρύματα

Επικεφαλής διαπραγματεύσεων με τραπεζικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση με βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα-κοινοπρακτικά-ομολογιακά δάνεια αξίας > 200 εκ. ευρώ για διάφορους πελάτες.

14

Διεθνής Εμπειρία

Εμπειρία σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Αφρική και Ασία.