Καλώς Ορίσατε στην EXECON

info@execonsa.com

Top
 

Καινοτομία

9 Δυνατά σημεία της μεθόδου FORTH
01

Δομημένη διαδικασία

Δομημένη διαδικασία σε 15 εβδομάδες, μετά την εκκίνηση του Project.

02

Βελτίωση της εστίασης (focus)

Η δημιουργία ενός Project Καινοτομίας βελτιώνει την εστίαση (focus) σε μια εταιρία.

03

Ανακάλυψη απόψεων

Ανακαλύπτετε απευθείας τις απόψεις των πελατών σας.

04

Απευθείας δοκιμή νέων επιχειρηματικών ιδεών

Οι νέες επιχειρηματικές ιδέες θα δοκιμασθούν απευθείας σε πελάτες.

05

Νέες επιχειρηματικές ιδέες

3-5 δομημένες και ισχυρές, μίνι νέες επιχειρηματικές ιδέες.

06

Εσωτερική υποστήριξη

Η ομαδική εργασία δημιουργεί εσωτερική υποστήριξη.

07

Καινοτόμος νοοτροπία

Καινοτόμος νοοτροπία = ταχύτερη υλοποίηση.

08

Επιτυχημένες υλοποιήσεις

100+ επιτυχημένες υλοποιήσεις στην Ευρώπη.

09

Διπλασιασμός του ποσοστού αποτελεσματικότητας

77% των νέων μίνι επιχειρηματικών ιδεών υιοθετούνται και εφαρμόζονται, διπλασιάζοντας το ποσοστό αποτελεσματικότητας.

FORTHΗ μέθοδος FORTH είναι μία κορυφαία παγκοσμίως μέθοδος καινοτομίας.
Η FORTH είναι μια πελατο-κεντρική και εμπνευσμένη «αποστολή καινοτομίας» σχεδιασμένη να δημιουργήσει μέσα σε 15 εβδομάδες, νέες επιχειρηματικές ιδέες για καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα.
Χρησιμοποιήστε την εμπνευσμένη μέθοδο καινοτομίας FORTH για τη δημιουργία νέων ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών με μεγάλη εσωτερική υποστήριξη με μία αποφασιστική και πειθαρχημένη ομάδα στελεχών από όλα τα τμήματα της εταιρίας σας.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της FORTH: www.forth-innovation.com