Καλώς Ορίσατε στην EXECON

info@execonsa.com

Top
 

Καριέρα

Ευκαιρίες Καριέρας
Career
Η EXECON αναζητά συνεχώς νέους συνεργάτες για να υποστηρίξουν τα έργα που αναλαμβάνει.
Αν διαθέτετε πτυχίο ή μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :
– Διοίκηση Επιχειρήσεων
– Οικονομικά / Λογιστική
– Marketing
– Νομική
– Πληροφορική
και ιδανικά 3-ετή εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση και σας ενδιαφέρει να δουλέψετε μαζί μας σε ένα δυναμικό περιβάλλον, στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση :
iliana@execonsa.com