Καλώς Ορίσατε στην EXECON

info@execonsa.com

Top
 

APIS

Advanced Profit Improvement System™
01

Το APIS εστιάζει στην αύξηση της κερδοφορίας

Το APIS εστιάζει στην αύξηση της συνολικής κερδοφορίας μέσω ενός συνδυασμού ενεργειών αύξησης των πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους, μείωσης του κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας.

02

Το APIS σχεδιάζεται ξεχωριστά σε κάθε επιχείρηση

Το APIS σχεδιάζεται ξεχωριστά σε κάθε επιχείρηση με στόχο την δημιουργία μιας κουλτούρας εστιασμένης στην συνεχή αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της κερδοφορίας και της δημιουργίας άριστων προϊόντων και υπηρεσιών.

03

Βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος

Η βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος αποτελεί έναν επίσης σημαντικό στόχο του APIS.

04

Χιλιάδες επιχειρήσεις παγκοσμίως

Χιλιάδες επιχειρήσεις παγκοσμίως εφαρμόζουν Προγράμματα Βελτίωσης Κερδών ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορίας τους.

APISΤο APIS αποτελεί μια εφαρμοσμένη και πετυχημένη μέθοδο ανάπτυξης πωλήσεων, μείωσης κόστους και αύξησης κερδών που έχει αναπτύξει η EXECON.
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός επιθετικού Profit Improvement Plan αποτελεί μονόδρομο για κάθε επιχείρηση η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα κερδοφορίας.  
APIS PlanAPIS PlanΤο APIS σχεδιάζεται και υλοποιείται με τη συμμετοχή των βασικών στελεχών της επιχείρησης, πετυχαίνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας.